Tuesday, October 7, 2008

Informační cyklus

V oboru informační vědy, resp. informační a knihovní vědy, je jedním z jádrových témat informační cyklus, jehož jednotlivé fáze jsou dnes v době pokročilých informačních a počítačových technologiích podrobovány diskuzi. Vnější i obsahové podoby informačního světa výrazně ovlivnily všechny jednotlivé fáze informačního cyklu.

Informační cyklus je pak podobný jiným cyklům, jako zpravodajskému cyklu, např. v oblasti competitive intelligence. Je možno porovnat na tomto odkazu.

Zajímavá je animační prezentace k tématu.

No comments: